#Nakano Precision, #金属加工, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工,#Nakano, #NAKANO, #NAKANO PRECISION,#gia cong co khi, #co khi chinh xac, #精密加工 ,#中農,#ベトナム切削加工,#部品加工,#切削加工,#多品種少量,#金属加工,#現地調達,#見積,#アルミ,#ステンレス,#真鍮,#鉄,#金属部品,#旋盤,#マシニング,

#Nakano Precision, #金属加工, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工Viet nam, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工,#Nakano, #NAKANO, #NAKANO PRECISION,#gia cong co khi, #co khi chinh xac, #精密加工 ,#中農,#ベトナム切削加工,#部品加工,#切削加工,#多品種少量,#金属加工,#現地調達,#見積,#アルミ,#ステンレス,#真鍮,#鉄,#金属部品,#旋盤,#マシニング,

#Nakano Precision, #金属加工, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工Viet nam, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工,#Nakano, #NAKANO, #NAKANO PRECISION,#gia cong co khi, #co khi chinh xac, #精密加工 ,#中農,#ベトナム切削加工,#部品加工,#切削加工,#多品種少量,#金属加工,#現地調達,#見積,#アルミ,#ステンレス,#真鍮,#鉄,#金属部品,#旋盤,#マシニング,

#Nakano Precision, #金属加工, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工Viet nam, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工,#Nakano, #NAKANO, #NAKANO PRECISION,#gia cong co khi, #co khi chinh xac, #精密加工 ,#中農,#ベトナム切削加工,#部品加工,#切削加工,#多品種少量,#金属加工,#現地調達,#見積,#アルミ,#ステンレス,#真鍮,#鉄,#金属部品,#旋盤,#マシニング,

#Nakano Precision, #金属加工, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工Viet nam, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工Viet nam, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工,#Nakano, #NAKANO, #NAKANO PRECISION,#gia cong co khi, #co khi chinh xac, #精密加工 ,#中農,#ベトナム切削加工,#部品加工,#切削加工,#多品種少量,#金属加工,#現地調達,#見積,#アルミ,#ステンレス,#真鍮,#鉄,#金属部品,#旋盤,#マシニング,
#Nakano Precision, #金属加工, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工, #金属加工, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工ホーチミン, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #金属加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工, #精密加工,#Nakano, #NAKANO, #NAKANO PRECISION,#gia cong co khi, #co khi chinh xac, #精密加工 ,#中農,#ベトナム切削加工,#部品加工,#切削加工,#多品種少量,#金属加工,#現地調達,#見積,#アルミ,#ステンレス,#真鍮,#鉄,#金属部品,#旋盤,#マシニング,
“Đào Tạo Con Người” ,” Nghiên Cứu Sản Phẩm”, “Xây Dựng Doanh Nghiệp”.
CÔNG ĐOÀN 2023
hinh web
KỈ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY MẸ - NAKANO SEISAKUSHO
san pham
TỔNG QUAN CÔNG TY
Giới thiệu về chúng tôi

TỔNG QUAN CÔNG TY

Công ty TNHH NAKANO PRECISION được thành lập ngày 13/09/2017 là Công ty cơ khí chính xác có vốn đầu tư 100% từ Nhật Bản.Là một công ty được thành lập trong sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại hóa "Công nghệ chính xác" nhằm phục vụ những nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, cũng như đảm bảo hoạt động liên tục và đồng bộ hóa của đơn vị sản xuất. Kể từ đó, Công ty TNHH NAKANO PRECISION đã và đang đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và các nước trong khu vực, với lĩnh vực hoạt động gia công cơ khí chính xác và lắp ráp chi tiết kim loại. Với số lượng lot từ 50~5000pcs
Xem thêm

Thế mạnh công ty

Sản phẩm tiêu biểu

Chi tiết thủy lực, khí nén 10

Chi tiết thủy lực, khí nén 10

 • Vật liệu: C3604 - Kích thước: Hex 27 x 46
 • Lot: 500~1000pcs/năm
 • Ghi chú: - Vật liệu lục giác nhập từ nước ngoài về. - Bề mặt Shirumen Ra 1.6 không được trầy..
Chi tiết thủy lực, khí nén 9

Chi tiết thủy lực, khí nén 9

 • Vật liệu: A6061 - Kích thước: D101x2.3.
 • Lot: 30~60pcs/năm
 • Ghi chú: - Chi tiết mỏng 2.3mm - Không phát sinh trầy cấn trong quá trình gia công, - Anodize đen (10~15..
Chi tiết thủy lực, khí nén 8

Chi tiết thủy lực, khí nén 8

 • Vật liệu: FCD500-7 (gang xám) - Kích thước: D67 x 14.
 • Lot: 50~1000pcs/ năm
 • Ghi chú: - Vật liệu đúc tại Việt Nam. - Độ vuông gốc: 0.02, đồng trục: 0.03. - Dung sai lỗ, rãnh +/-..
Chi tiết thủy lực, khí nén 7

Chi tiết thủy lực, khí nén 7

 • Vật liệu: SUS316L - Kích thước: D118 x 32
 • Lot: 100pcs
 • Ghi chú: - Vật liệu nhập từ Nhật. - Độ đồng tâm: 0.02, vuông góc: 0.02. - Lỗ D30E7 (+0.04~ +0.061),..
Chi tiết thủy lực, khí nén 6

Chi tiết thủy lực, khí nén 6

 • Vật liệu: SUS303 - Kích thước: 105 x 77 x 40
 • Lot: 100pcs
 • Ghi chú: - Vị trí rãnh Shirumen Rz3.2, tuyệt đối không trầy xước (Dán miếng dán bảo vệ). - Gia công..
Chi tiết thủy lực, khí nén 5

Chi tiết thủy lực, khí nén 5

 • Vật liệu: SUS316L - Kích thước: D100 x 20
 • Lot: 100pcs
 • Ghi chú: - Độ đồng trục: 0.01, vuông góc: 0.02. - Dung sai lỗ D70F7 (+0.03 ~ +0.06). - Độ dày chi tiết: 3mm.
Chi tiết thủy lực, khí nén 4

Chi tiết thủy lực, khí nén 4

 • Vật liệu: C3604 - Kích thước: D35 x 10
 • Lot: 1200pcs/năm.
 • Ghi chú: - Mạ: Ni-P5. - Bề mặt Shirumen Rz6.3, không được trầy xước. - Dung sai đường kính ngoài D19..
Chi tiết thủy lực, khí nén 3

Chi tiết thủy lực, khí nén 3

 • Vật liệu: SS400 - Kích thước: 26 x 18 x 12
 • Lot: 240pcs
 • Ghi chú: - Nhuộm đen. - Lỗ phi 10H7 (0 ~ +0.015). - Độ bóng lỗ Ra1.6 không được trầy xước.
Chi tiết thủy lực, khí nén 2

Chi tiết thủy lực, khí nén 2

 • Vật liệu: A5056 - Kích thước: D30 x 107
 • Lot: 200pcs
 • Ghi chú: - Vật liệu nhập từ Nhật. - Lỗ D14H7 dài 107mm, độ bóng Ra3.2 không trầy xước. - Sử dụng..
Chi tiết thủy lực, khí nén 1

Chi tiết thủy lực, khí nén 1

 • Vật liệu: SUS303 Kích thước : 162x42x38
 • Lot: 100pcs
 • Ghi chú: - Vị trí rãnh Shirumen Rz3.2, tuyệt đối không trầy xước -> Dán miếng dán bảo vệ. - Khoan..
Chi tiết thủy lực, khí nén 11

Chi tiết thủy lực, khí nén 11

 • Vật liệu: A7075-T651 - Kích thước: 112 x 44 x 15.
 • Lot: 100~2000pcs
 • Ghi chú: - Anodize đen (10 ~ 25 micro). - Độ vuông góc: 0.01. - Độ song song, độ phẳng, đối xứng: 0.02. -..
Chi tiết máy ngành điện 12

Chi tiết máy ngành điện 12

 • Vật liệu: SS400x - Kích thước: 150 x 150 x 16
 • Lot: 100pcs
 • Ghi chú: - Gia công bằng ren tap Oversize để bù trừ xi mạ. - Bề mặt chi tiết lớn dễ phát sinh trầy..
Chi tiết cho thiết bị khí nén 13

Chi tiết cho thiết bị khí nén 13

 • Vật liệu: SUS304 - Kích thước: 199 x 11 x 8
 • Lot: 100 ~ 200pcs
 • Ghi chú: - Độ song song, độ phẳng mặt trên dưới: 0.1 - Sai lệch vị trí lỗ: +/-0.02. - Dung sai lỗ phi 3..
Chi tiết đồ gá 2

Chi tiết đồ gá 2

 • Vật liệu: SUS304
 • Lot: 10 pcs
 • Ghi chú: Độ dày 3 mm Dung sai đường kính ngoài 0,019
Chi tiết đồ gá 3

Chi tiết đồ gá 3

 • Vật liệu: A2017
 • Lot: 15 pcs
 • Ghi chú: Thời gian giao hàng ngắn (5 ngày sau khi nhận đơn đặt hàng)
Chi tiết cho thiết bị khí nén 14

Chi tiết cho thiết bị khí nén 14

 • Vật liệu: A6063
 • Lot: 400/LOT
 • Ghi chú: Đối ứng vật liệu của Nhật
Chi tiết cho thiết bị khí nén 15

Chi tiết cho thiết bị khí nén 15

 • Vật liệu: A2017 - Kích thước: 27 x 11 x 7
 • Lot: 500 ~ 2000pcs
 • Ghi chú: - Anodize trắng (3 ~ 6 micro). - Độ bóng Rz6.3 không được trầy xước trong quá trình gia công và..
Chi tiết cho thiết bị khí nén 16

Chi tiết cho thiết bị khí nén 16

 • Vật liệu: A2017
 • Lot: 1000/LOT
 • Ghi chú: Không được trầy xước trên bề mặt quan trọng Kiểm tra ngoại quan trầy xước 100%
Chi tiết cho thiết bị khí nén 17

Chi tiết cho thiết bị khí nén 17

 • Vật liệu: SS400
 • Lot: 100/LOT
 • Ghi chú: Chi tiết trong bộ lắp ráp Xi mạ kẽm thụ động Cr 3+
Chi tiết cho thiết bị khí nén 18

Chi tiết cho thiết bị khí nén 18

 • Vật liệu: SUJ2
 • Lot: 1000/LOT
 • Ghi chú: Độ cầu S0.03 Đối ứng nhiệt luyện tôi cao tần bề mặt cầu.
Chi tiết cho thiết bị khí nén 19

Chi tiết cho thiết bị khí nén 19

 • Vật liệu: S45C
 • Lot: 100/LOT
 • Ghi chú: Chi tiết bộ lắp ráp Kích thước nhỏ
Chi tiết cho thiết bị khí nén 20

Chi tiết cho thiết bị khí nén 20

 • Vật liệu: SCM440, SUJ2, S45C...
 • Lot: vài trăm / lot
 • Ghi chú: Có nhiều kích cỡ khác nhau, các chi tiết khác nhau được mua tại Việt Nam,tiến hành lắp ráp..
Chi tiết cho thiết bị khí nén 21

Chi tiết cho thiết bị khí nén 21

 • Vật liệu: SCM440, SUJ2, S45C...
 • Lot: vài trăm cái / lot
 • Ghi chú: Có nhiều kích cỡ khác nhau, các chi tiết khác nhau được mua tại Việt Nam,tiến hành lắp ráp..
Chi tiết cho thiết bị khí nén 22

Chi tiết cho thiết bị khí nén 22

 • Vật liệu: A6061-T6
 • Lot: 500/LOT
 • Ghi chú: Dung sai kích thước đường kính trong và ngoài 0,013
Chi tiết cho thiết bị khí nén 23

Chi tiết cho thiết bị khí nén 23

 • Vật liệu: A5052 - Kích thước: 50 x 49 x 11
 • Lot: 100 ~800pcs
 • Ghi chú: - Anodize trắng (6 ~ 9 micro). - Khoan lỗ phi 1.1, lỗ phi 1.3 sâu 32mm. - Lỗ bậc phi 7.5 +/- 0.01. - Gia..
Chi tiết cho thiết bị khí nén 24

Chi tiết cho thiết bị khí nén 24

 • Vật liệu: A5056 - Kích thước: D46 x 10
 • Lot: 30 ~200pcs
 • Ghi chú: - Vật liệu nhập từ Nhật. - Độ song song, độ vuông góc, độ đồng trục: 0.02. - Dung sai lỗ..
Chi tiết cho thiết bị khí nén 25

Chi tiết cho thiết bị khí nén 25

 • Vật liệu: A6061
 • Lot: 400/LOT
 • Ghi chú: Vị trí lỗ giao nhau không sót bavia, không được trầy xước bề mặt quan trọng (kiểm tra 100%)
Chi tiết cho thiết bị khí nén 26

Chi tiết cho thiết bị khí nén 26

 • Vật liệu: S400
 • Lot: 100/LOT
 • Ghi chú: Độ đồng trục 0,05

Thông tin sản xuất

THIẾT BỊ SẢN XUẤT

THIẾT BỊ SẢN XUẤT

Chúng tôi hiện có 14 máy, gồm 10 máy phay ( 2 máy 5 trục) và 4 máy tiện.
Xem tiềp
QUẢN LÝ THIẾT BỊ TẠI CHỔ

QUẢN LÝ THIẾT BỊ TẠI CHỔ

Dao cụ và chip sẽ được phân chia khu vực để quản lý và được sắp xếp trên các kệ riêng biệt.
Xem tiềp
THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

Dụng cụ đo kính hiển vi MF-B2010D và TM-505B, Máy đo độ nhám SJ-210, Kính hiển vi kỹ thuật số LCD DIM-03
Xem tiềp

Vì sao chọn chúng tôi

Đảm bảo về chất lượng

Theo tiêu chuẩn Chất lượng Nhật.

Đối ứng chi phí tối ưu

Sản xuất trong công ty & mạng lưới NCC rộng lớn...

Năng lực sản xuất cao

Khả năng hoạt động 3 ca, 24/24h. với 14 máy (9 máy..

Đối ứng nhanh

Giao hàng nhanh và lập tức thảo luận với khách hàng khi..

Video clip

CÔNG TY TNHH NAKANO PRECISION

Đ/c : Xưởng Số 10, Cụm 3, Nhóm Công Nghiệp II, Đường Số 13, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh,Việt Nam

Email (VN・EN ・JP) PGĐ NGUYỄN CÔNG LÝ: ly@nakanos-s.com.vn  or lynakanoss@gmail.com

Mobile: (+84) 0965 301 657

Tel : (+84) 028 225 383 26 – (+84) 028 225 383 21

Website :nakanos-s.com.vn

 

Copyright © 2019 - Nina Co,. Ltd
 • Online: 2
 • Đã online: 791795
Gọi điện SMS Chỉ Đường